Text

Forskning för kunskap och utvecking

MDH:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Forskning för kunskap och utveckling

MDH:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Så arbetar MDH för att nå FN:s 17 globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDH för att nå respektive mål.

Läs mer
  • Datum 2020-04-07
  • Artikeltyp Aktuellt

Varför ökar psykisk ohälsa?

Trots att den psykiska ohälsan länge ökat bland unga saknas det tydliga vetenskapliga svar på varför fler och fler mår sämre. I ett nytt projekt ska forskare fylla kunskapsluckorna.

om Varför ökar psykisk ohälsa?
  • Datum 2020-04-03
  • Artikeltyp Porträtt

Minskade produktionsmöjligheter ger oss tid för värdeskapande

Sten Grahn ger tips och råd om hur företag kan arbeta vid minskade möjligheter till normal produktion.

om Minskade produktionsmöjligheter ger oss tid för värdeskapande

MDH:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDH:s forskning inom Framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriknintgens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom Hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen Inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom Industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produkt-realisering

MDH:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildnings-vetenskap och matematik

Inom Utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

Professorer:

85

Forskarstuderande:

218

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Samarbete för att lösa problem i samhället

I MDH:s uppdrag ingår att utveckla ny kunskap och se till att forskningsresultat kommer till nytta för samhället. Tillsammans med samarbetspartners utanför högskolan identifierar forskare och studenter samhällsutmaningar och arbetar för att hitta lösningar på problem. Studenter kan via sina examensarbeten studera olika verksamheter och hitta nya infallsvinklar.

Läs mer

Stöd till högskolans forskare

Avdelningen för forskningsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. På MDH finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier på MDH

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. På MDH finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer

Johanna Fritz försvarar sin avhandling i fysioterapi

  • 2020-05-15 13:15–16:00
Sal Delta/digitalt, MDH Västerås
Johanna Fritz, doktorand inom hälsa och välfärd, försvarar sin doktorsavhandling på MDH i Västerås.

Zlatana Knezevic försvarar sin avhandling i socialt arbete

  • 2020-05-29 09:15–12:00
MDH Eskilstuna room A3-002/Digital
Zlatana Knezevic, doktorand inom hälsa och välfärd, försvarar sin doktorsavhandling.