Text

Forskning för kunskap och utvecking

MDH:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Forskning för kunskap och utveckling

MDH:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Så arbetar MDH för att nå FN:s 17 globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDH för att nå respektive mål.

Läs mer
  • Datum 2020-02-20
  • Artikeltyp Aktuellt

MDH och ABB förstärker sitt samarbete inom världsledande forskning

I samarbete med ABB har MDH anställt Tiberiu Seceleanu som professor i datavetenskap med inriktning på distribuerade automationssystem.

om MDH och ABB förstärker sitt samarbete inom världsledande forskning
  • Datum 2020-02-11
  • Artikeltyp Porträtt

Han vet hur man skapar tekniska manualer som är enkla och användbara

"Manualer måste utformas så att det blir ett stöd i inlärningsprocessen för att användaren enkelt ska kunna hitta och förstå innehållet."

om Han vet hur man skapar tekniska manualer som är enkla och användbara

MDH:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDH:s forskning inom Framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriknintgens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom Hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen Inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom Industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produkt-realisering

MDH:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildnings-vetenskap och matematik

Inom Utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

Professorer:

85

Forskarstuderande:

218

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Samarbete för att lösa problem i samhället

I MDH:s uppdrag ingår att utveckla ny kunskap och se till att forskningsresultat kommer till nytta för samhället. Tillsammans med samarbetspartners utanför högskolan identifierar forskare och studenter samhällsutmaningar och arbetar för att hitta lösningar på problem. Studenter kan via sina examensarbeten studera olika verksamheter och hitta nya infallsvinklar.

Läs mer

Stöd till högskolans forskare

Avdelningen för forskningsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. På MDH finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier på MDH

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. På MDH finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer
Datum
  • 2020-02-21 10:15

Bhanoday Reddy Vemula försvarar sin avhandling

Bhanoday Reddy Vemula, vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin doktorsavhandling i innovation och design, den 21 februari, klockan 10.15 i sal Filen, MDH Eskilstuna.

  • Plats Sal Filen, MDH Eskilstuna
Datum
  • 2020-03-06 13:00 – 16:00

Esa Kumpula försvarar sin doktorsavhandling i vårdvetenskap

Esa Kumpula, vid akademin för hälsa, vård och välfärd, disputerar den 6 mars på MDH i Västerås

  • Plats Sal Gamma, MDH Västerås