Text

2020-07-13

Aktuell information kopplad till coronaviruset

Aktuellt
digitalt arbete

MDH stänger lokalerna för allmänheten – öppet för studenter under begränsade tider

Undervisning och examination sker som blandad undervisningsform, det vill säga delvis på campus, delvis på distans, under höstterminen. Högskolan är stängd för allmänheten men håller öppet för studenter. Syftet är att värna om medmänniskor och minska risken för att coronaviruset sprids i samhället. Sidan uppdateras löpande.

 

Studera så mycket som möjligt på hemmaplan

För att MDH ska kunna fortsätta hålla campus öppet är det viktigt att alla följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter:

  • Studera hemma så mycket som möjligt.
  • När du befinner dig på campus ska du hålla avstånd till
    dina kurskamrater. Detta gäller på allmänna ytor, i grupprum, datorsalar och vid studieplatser.
  • Tvätta händerna ordentligt och ofta.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Vid minsta symtom på sjukdom, ska du stanna hemma tills du är helt frisk. När du varit symtomfri i minst 48 timmar och det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk du välkommen tillbaka.


Undervisning på campus och distans

Regeringen har meddelat att kravet på distansundervisning för landets universitet och högskolor lättas upp. Nu planerar MDH för att höstens undervisning kan ges som blandad undervisningsform, det vill säga delvis på campus, delvis på distans. Regeringens beslut gäller från och med 15 juni, vilket innebär att även sommarkurser omfattas av beslutet. Observera att beslutet om distansläge för omtentaperioden i augusti kvarstår.

Beslutet innebär inte att all undervisning vid MDH kan gå tillbaka till ordinarie verksamhet. Folkhälsomyndighetens direktiv om att undvika större sociala sammanhang och hålla distans står kvar. Under första läsperioden kommer MDH att prioritera första- och andraterminsstudenter samt examinationer och laborationer. Under läsperiod två prioriteras även masterprogram med internationella studenter på campus.

Exakt vilka kurser och kursmoment som kommer att bedrivas på campus respektive på distans är ännu inte klart. Just nu arbetar MDH för att skapa förutsättningar för att kunna bedriva verksamheten på ett sätt bra sätt som möjligt, både för studenter och medarbetare. Samtidigt behöver MDH fortsätta ta ett samhällsansvar och leva upp till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Ledningsgruppen för kris och beredskap på MDH arbetar just nu med att hantera det nya direktivet från regeringen.

Du som student kan hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just din kurs på Canvas och i webbschemat.


Begränsade öppettider

Högskolan är öppen för studenter och medarbetare. Allmänheten har inte tillträde till högskolans lokaler.

Allmänna ytor

Studenter och medarbetare kommer in i högskolans lokaler genom att använda passerkort och pinkod.
Öppettider för studenter: vardagar 8.00-17.00, helger/helgdagar: 10.00-15.00

Högskolebiblioteket

Öppet: måndag-fredag kl. 10.00-14.00.
Telefon samt chatt/e-post besvaras: måndag-torsdag kl. 8.00-16.00 samt fredagar kl. 8.00-15.00.
biblioteket@mdh.se
Telefon:
Eskilstuna 016-15 37 00
Västerås 021-10 13 44

Här ser du sommarens öppettider på högskolebiblioteket 2020


Studenttorget

Vi vill begränsa våra fysiska möten så i första hand hänvisar vi till mail och telefon. Mejl och telefon besvaras: måndag-torsdag kl. 8.00-16.00 samt fredagar kl. 8.00-15.00.
studenttorget@mdh.se
Telefon: 021-10 13 10

Här ser du sommarens öppettider på studenttorget 2020


Resor utomlands

Alla arbets- och studierelaterade resor till och från utlandet ska ställas in fram till och med 200815. Beslutet gäller för anställda och studenter, samt för gästande lärare, forskare och övriga. MDH följer även Folkhälsomyndighetens uppmaning att minimera resande nationellt.

MDH vill inte bidra till att smittan sprids, i Sverige eller utomlands, och samtidigt undvika att medarbetare och studenter skulle kunna insjukna i andra länder och inte ha möjlighet att ta sig tillbaka till Sverige.


Konferenser och evenemang

Alla event i högskolans lokaler ställs in fram till och med 201108. Deltagande i eller arrangemang av konferenser, seminarier och liknande, nationellt och internationellt, kan enbart genomföras digitalt på distans i syfte att minimera resande. Beslutet gäller inte disuptationer och licentiatseminarier. MDH följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om tillåten storlek på folksamlingar.


Håll dig uppdaterad

Nedan finns länkar till organisationer som regelbundet uppdaterar information och rekommendationer kopplade till coronaviruset.


Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om coronaviruset som kan vara relevanta för dig som student.

Frågor och svar
  • Datum 2020-07-03
  • Artikeltyp Aktuellt

Så förbereds högskolans lokaler inför hösten

Med anledning av regeringens besked om att lätta på distansundervisning, men samtidigt hålla fast vid Folkhälsomyndighetens direktiv, förbereds nu lokalerna inför höstens verksamhet.

om Så förbereds högskolans lokaler inför hösten

Få råd och stöd hos Studenthälsan

På Studenthälsan kan du som student komma för att få råd och stöd i hälsofrågor. Här arbetar friskvårdspedagoger och kuratorer för att du ska må så bra som möjligt under din studietid.

Läs mer

Denna artikel är en del av en artikelserie om coronaviruset (Covid-19)

Läs fler artiklar i denna serie